Heeft ieder naast de blokpolis een eigen verzekering nodig?

  • 1 jaar geleden

VERZEKERINGEN – BLOKPOLIS – 2023-05-23

Als mede-eigenaar bent u verzekerd tegen brand en aanverwante gevaren door de blokpolis van het gebouw. Is die verzekering dan voldoende en bent u daarmee dan even goed verzekerd als bij een gewone woonpolis?

Onderverzekerd in de blokpolis?

Verzekert de blokpolis wel voldoende? Net als een woning worden ook appartementsblokken verzekerd tegen brand en aanverwante gevaren. Dat gebeurt via een zgn. blokpolis. Dat is een brandverzekering die in één contract de verschillende eigendommen binnen één constructie verzekert, inclusief de gemene delen zoals de lift. Een blokpolis kan onderschreven worden door de vereniging van mede-eigenaars, de syndicus en soms zelfs door een mede-eigenaar.

Komt tussen als er iets gebeurt. Met een blokpolis is iedere mede-eigenaar verzekerd tegen de schade aan zijn eigendom. Ook de aansprakelijkheid van de mede-eigenaar voor schade aan derden is gedekt. Denk aan waterschade van de onderbuur wanneer u een waterkraan laat lopen.

De verzekerde som is echter een ‘gemiddelde’. Net als voor woningen moet ook bij een blokpolis een verzekerde som bepaald worden. Die waarde wordt – anders dan bij een woonpolis – echter niet appartement per appartement bepaald, maar men berekent de nieuwbouwwaarde van het totale gebouw. Iedere kavel is dan doorgaans op basis van zijn eigen m2 verzekerd. Of met andere woorden: een blokpolis gaat meestal uit van een soort gewogen gemiddelde waarde per kavel.

‘Chique appartement’ is onderverzekerd. Dat ‘gemiddelde’ houdt geen rekening met de meerprijs van bv. een mooie en dure badkamer of keuken, eiken binnendeuren, echte parket, enz. De reële nieuwbouwwaarde van uw appartement kan dus (veel) hoger uitvallen. Bij schade zal u dus niet voldoende vergoed worden: u bent onderverzekerd.

Ook inboedel zit er meestal niet in. De blokpolis verzekert uw inhoud niet, zoals huisraad of meubelen. In een blokpolis wordt geen inhoud van de individuele eigenaars verzekerd. De enige inboedel die soms verzekerd wordt, moet toebehoren aan de vereniging van mede-eigenaars.

Een uitbreiding op de blokpolis

Een extra verzekering voor inboedel. Woont u als mede-eigenaar zelf in het appartement, dan heeft u een individuele brandpolis voor de inhoud nodig. Die neemt u het best bij dezelfde verzekeringsmaatschappij als de blokpolis.

Ook meerwaarde laten verzekeren. De mede-eigenaar van het chique appartement kan eventueel ook de meerwaarde laten verzekeren in de brandpolis. Die dekking kan het best toegevoegd worden aan de brandpolis voor de eigen inboedel in plaats van het onderschrijven van een aparte polis. Daarmee bespaart u bij schade een vrijstelling, en dat is toch momenteel zo’n € 300.

Soms zijn extra’s inbegrepen. Er zijn tegenwoordig blokpolissen op de markt die uitdrukkelijk de meerwaarde van bv. uw dure keuken toch standaard meeverzekeren. U kunt de meerwaarde gemakkelijk bewijzen door de facturen van aankoop en plaatsing te bewaren. De blokpolis voorziet dan in een speciale clausule waar de verzekeraar waarborg belooft voor de volledige schade, zelfs als die het vermelde bedrag in de polisvoorwaarden zou overtreffen.

Tip.  U hoeft in dat geval geen bijkomende brandpolis of uitbreiding voor meerwaarde in uw brandverzekering voor inhoud te onderschrijven. Vraag ernaar bij uw makelaar in verzekeringen.

In een blokpolis is de inboedel niet verzekerd en gaat men voor het bepalen van de verzekerde waarde uit van een gemiddelde, waardoor luxueuzere appartementen mogelijk onderverzekerd zijn. Sommige verzekeraars bieden standaard dekking voor de meerwaarde van uw appartement via de blokpolis, waardoor daarvoor (wel nog voor de inboedel) een aparte verzekering niet nodig is.

© Lefebvre Sarrut Belgium SA

www.tipsenadvies.be – Tips & Advies Vastgoed – Jaargang 27 – Nummer 18 – 23.5.2023

Compare listings

Vergelijken